Archeologové odhalují súdánská tajemství

Zdá se, že Afrika už vydala všechna svá tajemství, ale moderní archeologie odhaluje stále nová svědectví o historii lidí na Zemi. Afrika je považována za kolébku lidské civilizace a také na půdě Súdánu se utvářely dějiny. Renata Rábeková z Nadace Aigyptos nám popovídala o poslední výpravě našich vědců na toto výjimečné místo.

Víme, že slovenští egyptologové chodí na výzkum do Egypta, méně se píše o výzkumu v Súdánu. Nedávno jste s výpravou navštívili právě tuto zajímavou oblast. Na čem konkrétně jste pracovali? Prý šlo o prostor, kde stával chrám a mešita.
Společný výzkum Ústavu orientalistiky SAV a Archeologického ústavu SAV byl realizován s podporou Agentury pro vědu a výzkum a Nadace Aigyptos. Probíhal v malé vesničce Duwejm Wad Hadž, asi 400 km severně od Chartúmu. Ve starověku se tato oblast nazývala Nubií. Přímo naproti naší lokalitě, přes řeku Nil, se vypíná hora Džebel Barkal, jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Súdánu.

Je také na seznamu památek UNESCO. Také tedy na základě strategické polohy Duwejmu byl předpoklad starověkého osídlení nebo chrámu iv naší lokalitě, konkrétně na místě zaniklé, pravděpodobně dvouset- až třísetleté mešity. V současnosti k ní přiléhá novodobá mešita a kupolovitá hrobka. gubba.

V roce 2018 jsme uskutečnili nejprve geofyzikální průzkum, provedli povrchový sběr keramiky (důležitý zejména pro datování) a na základě slibných výsledků se rozhodlo o pokračování výzkumu. V roce 2019 jsme již dělali archeologický výzkum v areálu zaniklé mešity.

Vyplatilo se?
K nejdůležitějším nálezům patřilo torzo nedokončené sochy staroegyptského panovníka z černé žuly. Archeologický výzkum letos odkryl několik podesty pilířů a sloupů vnitřních arkád starší sakrální stavby. Dokončili jsme geoinformatický a stavebně architektonický výzkum stavebních struktur, pedologický výzkum a odebrali jsme vzorky dřeva z této stavby, které nám výrazně pomohou v jejím datování.

Opravdu je to tam tak pestré? Jaké jsou dějiny Súdánu? Mohou je vykopávky pozměnit?
Pozměnit asi ne, spíše výrazně doplnit. Dějiny Súdánu jsou velmi bohaté, sahají až do období paleolitu. V několika obdobích byl Súdán velmi úzce provázán i se starověkým Egyptem. V jisté době dokonce Núbijci z území dnešního Súdánu ovládali i samotný Egypt – například panovníci staroegyptské 25. dynastie (8. – 7. století p. n. l.).

Jak to vypadalo na místě, kde jste pracovali? Byli tam také archeologové z různých zemí? Má Súdán i své archeology?
Duwejm Wad Hadž je vesnička na břehu Nilu, v této části dosahuje Nil šířku i 900 metrů! Vedle Nilu se táhne široký pás zeleně, políček, palmových hájů, obydlí se stavějí tak jako ve starověku až na nezavlažované části – aby nezabíraly úrodnou část půdy. Súdán má samozřejmě také své archeology, spolupracovali i na našem výzkumu. Pracuje zde však i několik zahraničních archeologických misí – v našem okolí například Italové, Češi, Poláci.

Vy jste měli na starosti fotodokumentaci – znamenalo to hodně práce? Co jste zaznamenávali?
Během archeologické sezóny 2022 se zkoumala zejména architektura, takže práce pro fotografa bylo tak akorát. Kromě fotografií z terénního výzkumu jsem zpracovala také fotodokumentaci k zajímavému etnografickému nálezu, který se nám povedl v přilehlé starší stavbě zaniklé mešity.

Objevili jsme 13 dřevěných tabulek. lawách, pravděpodobně ze zaniklé náboženské školy. Na některých byla pouze písmena abecedy, na jiných celé texty. Používali se k výuce písma a náboženských textů. Podobné jsme viděli například v expozici archeologického muzea v súdánské Kermě. Jsou vyobrazeny i na současné súdánské dvousetlibrové bankovce.

Viděla jsem některé z fotografií, na kterých jste zdokumentovali i běžný život v Súdánu. Líbilo se vám tam?
Zážitků máme za těch pár týdnů nepočítaně. Súdán je zemí kontrastů – ve městech vidíte také moderní nákupní centra jako u nás, ale na venkově je život jiný. Pro nás byl zajímavější právě venkov a okolí Nilu. Súdán oplývá nejen mnoha starověkými památkami, ale také pěknou přírodou, přestože značná část území má pouštní a polopouštní charakter.

Někde jsou drobná políčka dosud obhospodařována způsobem téměř jako za faraonských dob, postává u nich oslík s károu nebo se pase dobytek. Ale pak si nad tou „pradávnou scénou“ všimnete elektrického vedení nebo kolem vás prohřmí motorová tříkolka s naloženou úrodou či krmivem. Velmi příjemní byli běžní lidé. Přestože mnozí nemají snadný život, byli často ochotni, vstřícní, mnohdy nám nezištně poradili nebo pomohli.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram